- . .

				-2004
, 19 2018. 00:09
 -   ;
, ;
 (, );
 :
	 ,  ;
	 ;
 :
	, ,
. . , ...
  ;
   ;
`;
, , ;
 ;
 ;


ԣ ()
= 23 Á×ÇÕÓÔÁ - þÅÍÐÉÏÎÁÔ ëÁÚÁÈÓÔÁÎÁ ÐÏ ÍÏÔÏËÒÏÓÓÕ × óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÅ =
, : ...ÎÁ æÏÒÕÍÙ ÍÏÖÎÏ ÐÏÐÁÓÔØ ËÁË ÞÅÒÅÚ "çÏ×ÏÒÉÍ", ÔÁË É ÞÅÒÅÚ ÎÁ×ÉÇÁÃÉÏÎÎÕÀ ÌÉÎÅÊËÕ ÎÁÄ "ðÕÔ£×ÏÄÉÔÅÌÅÍ"  • ,


= = = =
= = ԣ = =
= = | | | | | =

:
:

rax.ru   Created & managed by FAR manager
 
Locations of visitors to this page
, , : ©2002-2003, < "" > | : < KazNIC > .